6a01b7c82cd82f970b0240a4e47c85200d

Radek Buršík: S každým studentem, který do PwC Legal přijde, počítáme 

PwC Česká republika

U hledání první právnické praxe platí to, co asi v každém oboru - čím dříve, tím lépe. Své vlastní výhody přitom mají menší samostatné právní kanceláře i ty velké mezinárodní, jako je PwC Legal Česká republika. Na otázku, co od nástupu do první právní praxe očekávat, odpovídá řídící partner PwC Legal Česká republika, Radek Buršík. 

Webp.net-resizeimage (6) (1)

_DSC6512 (1) (1)

Radku, v jakých ročnících vysoké školy bývají studenti, kteří získávají první právní praxi v PwC Legal?

Já bych rozlišoval několik různých kategorií studentů. Stážisté jsou někdo, kdo k nám chodí navnímat atmosféru advokátní kanceláře v průběhu svého studia. V průběhu roku takto přijmeme několik českých i zahraničních stážistů, nejčastěji na několik týdnů, během kterých získávají základní, na zahraničních školách často povinnou, praxi v advokátní kanceláři. Pak máme starší studenty, kteří s námi spolupracují již na pravidelné bázi, jako tzv. paralegals. Nejčastěji hledáme studenty vyšších ročníků, kteří mají větší časovou flexibilitu a mohou u nás pracovat alespoň dva nebo tři dny v týdnu. My je díky tomu naopak můžeme zapojovat do komplexnějších právních projektů. 

Jak si „komplexnější právní projekt“ představit? 

Samozřejmě, že i u nás musí student občas absolvovat nějakou pochůzku nebo se věnovat spíše administrativním úkonům, nicméně se snažíme, aby jejich činnost byla vyvážená a studenti se výrazně podíleli i na odborné právní práci. Z určitého úhlu pohledu pak není velký rozdíl mezi náplní práce studenta, který je u nás delší dobu, a koncipienty.

Vidíš velké rozdíly mezi budováním kariéry v PwC Legal a praxí v menší, samostatné firmě? 

Advokacie, která přináleží k poradenské společnosti, má asi i v této oblasti určitá specifika. Jedním z předpokladů pro povýšení na pozice vedoucích advokátů a partnerů u nás je i schopnost efektivně využít potenciál, který naší advokacii úzké spojení s poradenským světem přináší. Kariérní růst je tak u nás spjatý nejen se sbíráním byznysových a pracovních zkušeností, ale i postupným poznáváním firemní kultury a risk managementových principů, s porozuměním obsahu služeb poskytovaných ostatními kolegy v PwC a hledáním synergických efektů či rozšiřováním manažerských odpovědností. Kolegům proto dáváme prostor, aby kariéru budovali už od začátku, tedy aby k nám nastoupili už během studia, pak pokračovali jako koncipienti, vyrostli u nás v advokáta a ideálně rostli profesně i dál. 

Bursik_20190304_11

Radek Buršík, partner PwC Legal, na loňské národní konferenci ELSA

Jaké je dnes složení PwC Legal? Je nějaký specifický druh osobností, které do svého týmu hledáš? 

Pořád rosteme, tak to musím rychle přepočítat 😊… Takže aktuálně třináct advokátů v Praze, Brně a Ostravě, osm koncipientů a čtyři studenty. Hledáme co nejšikovnější kolegy, kteří navíc i zapadnou do filosofie naší kanceláře, firemní kultury a bude je bavit způsob advokacie takový, jak ho děláme v PwC Legal a spojí s námi svůj kariérní život na delší dobu, nejen na tu studentskou pozici.

Jaká je dnes o právníky rvačka? Stále ještě trh není právníky přesycen? 

Obecně se u nás projevuje to, co dnes vidíme na celém trhu práce. Podobně jako my, si dnes i další advokátní kanceláře hledají kvalitní pracovníky ještě na škole, což je asi ideální cesta. Talentovaní lidé si najdou svoje místo tam, kde jim bude nejvíce vyhovovat náplň práce i podmínky. 

Ty sám jsi do PwC nastupoval v roce 2006, jaké to tehdy, aspoň pro srovnání s dneškem, bylo? 

Určitě se tehdy hlásil větší počet uchazečů o studentské pozice. Nabídek práce pro studenty tehdy nebylo tolik - muselo se o ně více bojovat a procházelo se více koly výběrového řízení. Obecně bych řekl, že bylo těžší si práci v advokacii najít. 

Dokážeš si vzpomenout například na svůj první den? 

Já jsem přišel už s krátkou zkušeností v advokacii. Dva roky před nástupem jsem ještě pracoval ve státní správě – na ministerstvu financí. Nepřišel jsem tedy jako čerstvý absolvent. Na druhou stranu, to pracovní prostředí tady a ve státní správě bylo natolik odlišné, že to pro mě byla de facto úplná novinka a jen málo pracovních návyků jsem si mohl z předchozí práce přenést. Velká změna bylo už jen to, že tu byl open space, pracovní atmosféra byla trochu rušnější a mnohem uvolněnější. Kolegové si tu například tykali, oproti státní správě, kde se hodně dbá na tituly a hierarchii, to byla velká kulturní změna. Ze státní správy jsem si přinesl velkou míru „organizovanosti a systematičnosti“, za což jsem dodnes rád, ale i poměrně teoretický přístup k řešení právních otázek. Přechodem na „druhou stranu“ jsem se tak postupně učil zejména byznysový a praktický pohled na právo.

Jak se v práci stážisty nebo advokáta projevuje rozdíl mezi prací v samostatné právní kanceláři a té mezinárodní, jako je PwC? Dokázal bys mi vyjmenovat nějaké benefity, o kterých se třeba moc neví? 

To, co by z mého pohledu mělo být pro studenty důležité, je fakt, že nabízíme velmi unikátní pracovní prostředí a trochu jinou advokacii, než s jakou by se setkali v samostatných kancelářích. Studenti u nás pracují napřímo se seniorními advokáty i partnery a rozšiřují si svoje obzory na společných projektech s kolegy z jiných poradenských týmů. Jsme součástí rychle rostoucí celosvětové sítě advokátních kanceláří a v širším slova smyslu jedné z největších poradenských skupin, ve které se pořád něco děje, vymýšlí, vznikají nové produkty a my k nim máme přístup. Je to tedy možnost pracovat v mezinárodním prostředí se zázemím, které jinde jen těžko najdete. 

776A8706 (1)

Tým PwC Legal si drží svoji rušnou, ale uvolněnou atmosféru

Komu bude taková práce nejvíce vyhovovat?

Musí to být člověk, který se nechce exkluzivně zaměřovat jen na jednu právní specializaci – jsme kancelář, která je relativně široce „rozkročená“ přes jednotlivá právní odvětví, a i od našich kolegů čekáme, že budou mít široký záběr právních znalostí napříč základními právními odvětvími. Měl by mít ve vztahu k právu otevřenou mysl a dobře se orientovat v měnící se legislativě a aktuální judikatuře. Měl by být schopen propojovat právní teorii a právní úpravu s potřebami byznysu. A musí být i komunikativní. Potkáte typ právních spisovatelů, kteří sedí v kanceláři a sepíší třeba perfektní právní stanovisko, ale vlastně se trochu bojí vnějšího světa. V PwC Legal se uplatní ten, kdo své myšlenky dokáže dobře formulovat a srozumitelně je předávat. 

Co všechno si pod pojmem „široký záběr“ v případě PwC Legal představit? 

Věnujeme se relativně širokému spektru právních odvětví, primárně pak korporátnímu právu, smluvní agendě, pracovnímu právu, veřejnoprávní regulatorice a M&A. Navíc má každý z kolegů svoji specializaci, které se věnuje podrobněji. Jedná se například o oblast bankovního financování, insolvenčního práva, ochranu osobních údajů, zdravotnické nebo IT právo, daňovou litigaci...je toho hodně. 

Když se ještě podívám na to, co se o práci v korporátním prostředí dnes říká na vysokých školách a za hranicí Pankráce, je ta práce opravdu takový dril? Jak dlouho právník vydrží? 

Pro nás work-life balance není jenom fráze, ale opravdu se ho snažíme ctít. Jen člověk, který je rozumně odpočatý a dobitý energií, je schopen podávat odpovídající pracovní výsledky. Pracovní prostředí se snažíme mít transparentní a přátelské a nehrajeme na ostré lokty, protože potenciál tu má každý. Nadneseně řečeno, nemusíte tady čekat na to, až někdo ze seniorních kolegů spadne ze schodů nebo odejde a změní působiště; kancelář stavíme tak, abychom každému umožnili u nás kariéru budovat a rozvíjet svůj business case.