6a01b7c82cd82f970b0240a4e428c3200d

Uplatňujete správně DPH u vratných obalů?

Daně | PwC Česká republika

Vratným obalem se rozumí obal, u kterého je zaručeno vrácení úplaty, za kterou byl pořízen. Jedná se například o lahve, sudy, přepravky, lahve na plyn nebo palety. Z pohledu zákona o DPH podléhá zdanění pouze první uvedení vratného obalu spolu se zbožím na trh. Pokud například sklárna vyrobí lahve a ty prodá pivovaru, aby v těchto lahvích pak prodával pivo, prodá lahve s DPH a pivovar si zároveň může uplatnit nárok na odpočet daně. Když ale pivovar dále prodá pivo v lahvích do obchodu, na lahve jako na vratný obal DPH neuvalí. Tento obchodník pak aplikuje speciální režim pro vratné obaly, kdy sleduje během roku počet prodaných a vrácených obalů a na konci roku odvede DPH pouze z těch obalů, které mu nebyly vráceny. Všichni ostatní kupující v řetězci láhve se zbožím nakupují a dále prodávají bez DPH. Pokud ale daň chybně k ceně vratného obalu zahrnou, další článek v řetězci nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Týká se Vás tato problematika a nevíte, zda postupuje správně? Ozvěte se nám a my se s Vámi rádi setkáme.***

Martin Diviš, Aleš Reho
PwC | Daňové a právní služby