6a01b7c82cd82f970b025d9b3b5fb0200c

Dopady koronaviru budou výraznější než u SARS. PwC snižuje odhad růstu ekonomiky

COVID-19 | PwC Česká republika
  • PwC snížila výhled růstu globální ekonomiky o 0,2 procentního bodu. Nižší oproti lednové predikci je i předpoklad růstu Číny, Jižní Koreje a Itálie.
  • Ekonomické dopady epidemie koronaviru budou výrazně větší, než při epidemii SARS, se kterou je vir Covid-19 často srovnáván.
  • Opatření související se šířením koronaviru se výrazně dotknou exportu služeb, který dosud nebyl (na rozdíl od exportu zboží) tolik postižen celními válkami.


Březnové vydání čtvrtletí studie PwC Global Economy Watch snížilo výhled na tempo růstu globální ekonomiky i hospodářství některých klíčových zemí. I kvůli aktuální epidemii koronaviru se pomalejší tempo očekává v Číně, Itálii, Jižní Koreji nebo celé eurozóně. O jednu desetinu procentního bodu se má zpomalit i růst skupiny sedmi velkých rozvíjejících se zemí (tzv. E7 - zahrnují i Čínu a kromě ní Indii, Indonésii, Brazílii, Rusko, Turecko a Mexiko).
Je ale nutné dodat, že na přesnější vyčíslení dopadu epidemie na makroekonomické ukazatele je ještě potřeba si počkat. Už teď je ale jasné, že dopady budou větší než v případě epidemie SARS v roce 2003, se kterou bývá koronavirus často srovnáván.

„V době epidemie SARS čínská ekonomika nepředstavovala ani 10 procent globálního HDP. Dnes virem Covid-19 zasažená Čína představuje téměř 20 procent světového HDP a obstarává 11 % celkového exportu zboží i služeb. Zároveň od vstupu Číny do Světové obchodní organizace v roce 2001 je svět mnohem závislejší na alespoň částečně čínském dodavatelském řetězci,“
vysvětluje ekonom PwC UK Barret Kupelian.
Epidemie a opatření s ní spojená významně postihuje oblast exportu služeb. Export služeb se přitom dosud globálně těšil vytrvalému růstu i proto, že na něj (na rozdíl od exportu zboží) v takové míře nedopadaly tzv. celní války. Globální objem přeshraniční výměny služeb v roce 2018 dosáhl 5.8 bilionů dolarů, což je přibližně třetina objemu exportu zboží. 

„V krátkodobém výhledu očekáváme kvůli koronaviru zpomalení v největším sektoru exportu služeb - cestovním ruchu. Čína je největší světový vývozce turistů. Čínští turisté se v roce 2018 postarali o 150 milionů zahraničních výletů a přibližně pětinu celosvětových útrat v turismu. Bude tedy hodně záležet na tom, jak dlouho budou cestovní omezení kvůli koronaviru trvat,“ dodává  ekonom PwC UK Barret Kupelian.
Celkově největším exportérem služeb jsou s podílem 14 % USA. Za nimi následuje trojice Spojené Království, Německo a Francie s podílem mezi 5 a 6 procenty. Těsně za nimi je potom Čína s podílem 5 procent. Nejrychleji rostoucím oborem světového exportu služeb jsou telekomunikace a IT služby, které táhnou vpřed zejména rozvojové země. Jejich podíl na globálním exportu se v posledních 15 letech zvýšil ze 7 na 10 procent.

O PwC Global Economy Watch:
PwC Global Economy Watch je studie připravovaná na čtvrtletní bázi ekonomy z PwC UK a z globálního týmu PwC. Obsahuje nejen predikci růstu nejvýznamnějších světových regionálních a národních ekonomik, ale například i předpověď vývoje úrokových sazeb nezvýznamnějších centrálních bank. Kromě těchto prediktivních údajů se studie vždy v širších souvislostech věnuje i některému z aktuálních témat ovlivňujících světovou ekonomiku. Kompletní aktuální studii a archiv těch předešlých vždy naleznete na webu
pwc.com.


O PwC:
V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 276 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. 
Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.