6a01b7c82cd82f970b025d9b3f7476200c

Úlevy na pojistném pro OSVČ

COVID-19 | PwC Česká republika

IStock-513602205Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo legislativní návrh na pomoc živnostníkům (OSVČ) vykonávajícím podnikání jako hlavní činnost. Podle návrhu MPSV budou OSVČ odpuštěny platby záloh na pojistné na důchodové pojištění po dobu 6 měsíců, a to od března do srpna 2020. Pro účely placení pojistného za rok 2020 se budou tyto zálohy považovat za zaplacené.

To znamená, že podle plánu MPSV si od vypočteného pojistného za rok 2020 OSVČ odečte nejen zálohy, které byly v roce 2020 skutečně zaplaceny, ale také zálohy, jejichž placení bylo za období březen až srpen 2020 prominuto.

Navíc, kvůli odstranění negativního dopadu na výši budoucího důchodu zhoršením průměrného výdělku bude uvedené období považováno za vyloučenou dobu, stejně jako například doba dočasné pracovní neschopnosti.

Návrh MPSV zatím neřeší prodloužení lhůty pro podání přehledu na sociální pojištění za rok 2019. V oblasti zdravotního pojištění se však prodloužení lhůty, v níž mají OSVČ předložit přehled příjmů a výdajů, navrhuje. Lhůta pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 by měla být prodloužena až do 3. srpna 2020 a dále prominuto penále za pozdní úhradu záloh nebo pojistného v období trvání nouzového stavu a následujících dvou měsíců po jeho skončení.

***

Tomáš Hunal, Petra Bobková
PwC | Daňové a právní služby