6a01b7c82cd82f970b0240a513b4ea200b

Od ledna 2021 se u dovozu malých zásilek zruší osvobození od DPH

Daně | PwC Česká republika

Provozovatele internetových platforem prodávajících zboží ze třetích zemí čeká od ledna 2021 doslova revoluce. Dnes zákazník při hodnotě zásilky do 22 eur neplatí žádnou dovozní DPH a prodejce nemá žádné daňové povinnosti. Evropská legislativa toto zvýhodnění zruší a prodejci budou muset (prostřednictvím provozovatele platformy) odvádět DPH dle země zákazníka, pokud hodnota zboží bude nižší než 150 eur. Jinými slovy tak zboží koncového zákazníka zdraží. Provozovatel platformy se bude muset zaregistrovat (k importnímu one-stop-shopu) ve vybraném státě EU, kde bude podávat přiznání o prodejích za všechny země EU, do kterých zaslali prodejci své zboží. Jednotlivé státy si pak DPH přerozdělí. Jak bude u těchto zásilek probíhat celní řízení je zatím nejasné, celní správa momentálně pracuje na různých variantách. Zmiňovaná evropská legislativa přinese od roku 2021 i další novinky, o kterých vás budeme dále informovat.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
PwC | Daňové a právní služby