6a01b7c82cd82f970b025d9b3af630200c

Spojení PwC a UNICEF na podporu zlepšování dovedností mladých lidí ve světě

Press | PwC Česká republika

Internetový průzkum čítající 40 000 mladých lidí z více než 150 zemí světa odhalil, že mnoho mladých lidí považuje současné vzdělávání za nedostačující pro získání práce.

Jedna třetina (31 %) mladých lidí, kteří odpověděli prostřednictvím společenské platformy fondu UNICEF U-Report, prohlásila, že dovednosti a nabízené školicí programy neodpovídají daným kariérním cílům. Více než třetina respondentů (39 %) nemůže ve svých komunitách najít pracovní místa, o něž mají tito mladí lidé zájem.

Dle výsledků průzkumu jsou klíčovými dovednostmi, nezbytnými pro lepší uplatnění mladých lidí na trhu v příštím desetiletí, schopnost vést lidi (22 %), analytické uvažování a inovace (19 %) a zpracování údajů a informací (16 %).  

Nezávisle na těchto informacích bylo prostřednictvím PwC průzkumu názorů generálních ředitelů 1 zjištěno, že 74 % všech generálních ředitelů po celém světě se obává toho, že najít ty pravé dovednosti pro rozvoj jejich firem nebude snadné.

V reakci na některé tyto výzvy se fond UNICEF spojil s PwC tak, že budou během příštích tří let pomáhat mladým lidem zlepšovat ty dovednosti, které budou potřebovat pro svá budoucí povolání. Tato spolupráce podpoří výzkum v rámci celosvětové výzvy ke zlepšování dovedností a rozvoje, rozšiřování a financování vzdělání a dovednostních programů v zemích včetně Indie a Jižní Afriky.
„Mladí lidé říkají, že aby mohli v budoucnu najít uplatnění, potřebují mít digitální dovednosti a přenositelné kompetence,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF Henrietta Fore. „Tuto zásadní potřebu lze naplnit pouze prostřednictvím celosvětových příspěvků veřejnosti i soukromých partnerských společností. Proto spolupracujeme s partnery jako PwC, díky čemuž mohou mladí lidé po celém světě dostat příležitost pro osobní růst a prosperitu.“

Měsíčně dosáhne 10 milionů mladých lidí věku pro aktivní zapojení se do pracovního procesu, přičemž většina z nich pochází ze zemí s nízkými nebo středně vysokými příjmy. Podle výsledků celosvětového průzkumu trvá mladému člověku v těchto zemích v průměru přibližně rok a půl, než se dostane na pracovní trh, a teprve po neuvěřitelných čtyřech letech dostane první slušnou práci. Pokud neučiníme patřičné kroky, tato situace by se potenciálně mohla i zhoršit. 20-40 % pracovních
pozic, jež jsou v současné době obsazeny mladými lidmi ve věku 16-24 let, bude v polovině 30. let tohoto století čelit automatizaci. 

„Věříme, že odpovědností podniků je pomáhat řešit výzvu v oblasti zlepšování dovedností pro všechny naše zainteresované osoby včetně komunit, v nichž žijeme a pracujeme my i všichni občané těchto komunit. Dává to i smysl z hlediska obchodu: dle výsledků posledního průzkumu PwC Global CEO Survey považují tři čtvrtiny generálních ředitelů nedostatek dostupných dovedností za velmi vážný problém a riziko. Pro mnoho lidí, pro něž je zlepšování dovedností nezbytné, jsou příležitosti velmi těžko dostupné,“ uvádí předseda globální sítě PwC Bob Moritz.„Věříme, že spojením sil s fondem UNICEF můžeme pomoci více lidem, kteří by jinak mohli nechtěně zůstat pozadu. Společně hodláme zlepšit dovednosti milionů mladých lidí.“ 

Spolupráce mezi fondem UNICEF a společností PwC podpoří vzdělávací platformu Světového ekonomického fóra. Jak PwC tak UNICEF přitom patří i mezi její zakladatele. Cílem této platformy je poskytnout v příštích deseti letech lepší pracovní příležitosti, vzdělání a dovednosti pro jednu miliardu lidí. 

Dovednosti, expertíza a zdroje společnosti PwC také podpoří celosvětové partnerství Generation Unlimited, jehož cílem je připravit mladé lidi na přechod z oblasti vzdělávání a školení k získání slušné práce. Společnost PwC a partnerství Generation Unlimited propojí zainteresované osoby z veřejného i soukromého sektoru, díky čemuž vzniknou investiční příležitosti, programy a inovace, které podpoří mladou generaci na její cestě k produktivní budoucnosti a angažovanosti.

O fondu UNICEF 
Fond UNICEF působí v těch částech světa, kde je situace dětí nejtíživější. Pracujeme ve více než 190 zemích světa, a snažíme se pomoci každičkému dítěti a zlepšit tak svět pro nás všechny. Více informací o fondu UNICEF a jeho pomoci dětem naleznete na webové stránce www.unicef.org. Sledujte UNICEF na sociální síti Twitter a Facebook
 
O partnerství Generation Unlimited 
Partnerství Generation Unlimited, jež je v současné době organizováno fondem UNICEF, je celosvětovým partnerstvím, jehož cílem je připravit mladé lidi na to, aby se stali angažovanými a produktivními občany. Propojuje středoškolské vzdělávání a zaměstnanecké a podnikatelské školení, čímž umožňuje každému mladému člověku získat slušné pracovní zařazení. Sledujte Generation Unlimited na sociální síti Twitter a Instagram
 
O PwC 
V PwC usilujeme o vytváření důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. Jsme součástí celosvětové sítě firem ve 157 zemích světa s více než 276 tisíci lidmi, jejichž cílem je poskytovat ty nejkvalitnější služby v oblasti řízení rizik, poradenství a daňových služeb. 
Více o naší společnosti naleznete na stránkách www.pwc.com, kde nám můžete povědět i o tom, na čem záleží právě vám. 
 
PwC je označením pro světovou síť společností PwC, přičemž každá společnost této sítě je samostatným právním subjektem. Pro bližší podrobnosti můžete navštívit webovou stránku www.pwc.com/structure. 
 
V říjnu 2019 společnost PwC představila nový program s názvem ‘Nový svět, nové dovednosti’ (New world. New skills.). Jedná se o první globální účelový program PwC zaměřený na zlepšování dovedností lidí, spolupráci s klienty na jejich strategiích pro zlepšování dovedností, měření dovedností a zaměření na firemní odpovědnost a příspěvky do diskuzí na toto téma. Sledujte krátký dokumentární film s názvem ‘Bridging the Digital Divide’, kde akademici, nevládní organizace, zákonodárci i vrcholoví podnikatelé vysvětlují, proč se zlepšování dovedností v digitálním světě stalo prioritou pro celou naši společnost, pro firmy i vlády.