Když jsme se v loňském průzkumu Pay Well 2019 českých firem ptali, zda umožňují alespoň některým svým zaměstnancům práci na dálku, odpovídalo kladně jen 62 % z nich. Dnes se nacházíme v situaci, kdy už pár týdnů vzdáleně pracuje takřka každý, komu to charakter jeho práce dovoluje. Nový systém práce lze díky moderním technologiím bez obtíží zvládnout. Vyžaduje ale nové nároky na dovednosti všech pracovníků, včetně manažerů a jejich stylu řízení. A právě pro ně je tu našich 10 tipů, jak s týmem pracovat, aby práce běžela hladce, i když už třeba začala drhnout:

1. Každodenní check-in

Dvacetiminutový ranní meeting dokáže zodpovědět spoustu otázek vám i vašim kolegům. Pomůže vám si ujasnit cíle, které v daný den máte, i položit otázky ke včerejším úkolům. Takové setkání má i svůj sociální efekt (pomůže vám monitorovat náladu členů týmu). Je přínosné, když s týmem komunikujete napřímo, vidíte se s ním a vaši kolegové vidí vás. Využít můžete programy, jako jsou Hangouts od Google nebo Zoom.

2. Komunikujte proaktivně

Práce na dálku vyžaduje často větší množství kratších porad. Pokud chcete, abyste vy i váš tým zůstali v obraze, je potřeba klást otázky, doptávat se a mít přehled. Pravidelné schůzky, konference nebo nárazové webináře nenastaví nikdo jiný než právě vy. A nezapomínejte pokračovat v krátkých ale pravidelných 1:1 schůzkách.

3. Nastavení očekávání

Tento bod platí oběma směry. Na jedné straně je potřeba, abyste pomohli svým kolegům vytvářet realistická očekávání v jejich úkolech a cílech, na druhé straně je potřeba, aby byla realistická i očekávání vaše vlastní. Úkoly definujte jasně, vysvětlujte, jaké jsou jejich cíle a proč je potřeba je doručit. Definujte jejich rozsah a mějte pevně stanovené termíny a podobu výstupů. Platí dvojnásob v případě, že pracujete na rozsáhlejších dlouhodobých úkolech.

4. Cítíte problém? Komunikujte s jednotlivci

Ať už jde o začlenění nového člena do týmu nebo pocit, že karanténa některého z vašich kolegů demotivuje, vynechejte toto téma na běžném skupinovém meetingu. Ten slouží k rekapitulaci probíhajících projektů a práce. Situaci je ale potřeba co nejdříve podchytit. Pětiminutový telefonát s každým členem týmu jednotlivě vám pomůže případnou neochotu nebo nedostatek motivace nejen odhalit, ale i řídit.

5. Soustřeďte se na výsledky

Praxe ROWE, neboli Results-Only-Work-Enviroment, je pro ty, kdo mají s prací na dálku zkušenost, běžná. Je potřeba se smířit s jistou dávkou autonomie vašich kolegů i s faktem, že jejich biorytmus (často spojený s faktem, že se v jejich domácnosti nenachází jen jeden člen a jeho počítač) může být odlišný od standartní pracovní doby. Nezapomínejte na to, že klíčové jsou výsledky. Pokud to tedy práce umožňuje, je žádoucí, aby vaši kolegové pracovali v klidu, soustředění a dodávali potřebné výsledky. Na tom, zda práci odvedou ráno nebo večer, rychleji či pomaleji, nezáleží. Pokud dokáží splnit zadaný plán.

IStock-1144175252

6. Buďte flexibilní

V nouzovém režimu teď nejen pracujeme, ale i žijeme. Mějte proto pochopení. Je pravděpodobné, že se vám kolegové ozvou před začátkem pracovní doby i několik hodin po ní. Pokud chcete mít jistotu, že se způsobem, jakým pracujete, budou spokojeni vaši podřízení i další pracovní partneři, smiřte se s tím, že se vám jejich dotazy v nezvyklých hodinách nebo k překvapivým tématům nevyhnou.

7. Motivujte jinak

Zpestřete motivaci svému týmu, např. ranní „check-in“ oživte na úvod nebo na závěr krátkým vědomostním kvízem, můžete využít například aplikaci Kahoot.it (otázky mohou být různorodé, třeba i více „na tělo“ o tom, jak dobře se v týmu znáte) a pro vítěze, kterého vyhlásíte jednou za týden mějte vždy připravenu malou odměnu.

8. Inovujte

Využijte způsob práce na dálku jako příležitost pro změnu a inovace, na které jste dříve neměli prostor. Vytvořte virtuální prostor pro nové nápady, začněte věci dělat jinak.

9. Dávejte zpětnou vazbu

Důvěřujte svému týmu, pravidelně a více než kdy jindy dávejte zpětnou vazbu týmu i jednotlivcům a požádejte i o zpětnou vazbu na nastavenou spolupráci na dálku. Zde můžete experimentovat co vám a vašemu týmu nejlépe vyhovuje, po týdnu vyhodnotit a případně změnit. Zároveň si nastavte pevné body, z nichž si uděláte rituál.

10. Přijměte nové „normy“

Získávejte nové zkušenosti spolu se svým týmem a nově vzniklou situaci práce z domova přijměte za novou normu. Čím rychleji se vám podaří adaptovat na nové podmínky práce a řízení týmu, tím efektivněji budete společně fungovat a dosahovat potřebné výsledky. A jako benefit se vám třeba podaří odstranit některé neefektivity.

Největším rizikem práce z domova paradoxně není to, že by se zaměstnanec flákal, ale spíše to, že mu budou chybět potřebné informace nebo že nebude v kontaktu s týmem či nadřízeným. Stále významnější otázkou je také bezpečnost přenosu dat, která si se zaměstnavatelem vyměňuje. Samostatnou kapitolou je pak oddělení osobního a pracovního života. To už je ale na každém z nás.