6a01b7c82cd82f970b0240a51e6f07200b

DAC 6 - povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání se zatím neodkládá

Daně | PwC Česká republika

I v současné situaci, kdy se Parlament ČR věnuje primárně zmírnění dopadů epidemie COVID-19, je nutné mít v patrnosti implementaci směrnice 2018/822/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. „DAC 6“). Novela zákona, kterou je směrnice implementována,  prošla již druhým čtením a do českého právního řádu by měla být implementována nejpozději v červnu, resp. v červenci 2020. Česká novela se snaží uspokojit základní požadavky směrnice DAC 6 a není zdaleka tak přísná, jako je tomu v jiných zemích (například v Polsku).

Cílem směrnice DAC 6 je odradit zúčastněné strany od navrhování a zavádění agresivního daňového plánování, a proto zavádí oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle CRS a zastírání skutečného vlastníka daného uspořádání.

Oznamovací povinnost dopadá především na zprostředkovatele přeshraničního uspořádání (tj. poradce, právníky, banky atd.). V České republice zůstává v souvislosti s DAC 6 zachována mlčenlivost vybraných profesních skupin, například daňových poradců či advokátů. Jejich povinností je však v každém jednotlivém případě uplatnění své profesní mlčenlivosti klientovi oznámit. V takových případech může mít povinnost oznámit uspořádání finančnímu úřadu jiný zprostředkovatel nepožívající profesní mlčenlivosti, případně přímo klient.

S ohledem na blížící se termín implementace směrnice, je nutné nastavit správně kritéria pro vyhodnocování jednotlivých uspořádání, neboť termín pro jejich případné oznámení bude pouze 30 dnů od jejich vzniku, uvedení na trh nebo od učinění prvního kroku jejich zavedení. Navíc, do 31. srpna 2020 je nutné reportovat veškeré transakce, které od 25. června 2018 splnily charakteristické znaky. Pokud budete potřebovat, naši experti Vám rádi pomohou s vyhodnocením jednotlivých uspořádání a přípravou na první oznámení. ***

Matěj Čaňo
PwC | Daňové a právní služby