Od začátku tohoto týdne začala na jižní Moravě v testovacím provozu fungovat tzv. chytrá karanténa. Tento projekt má za úkol rekonstruovat pohyb osob nakažených koronavirem tak, aby se ze získaných dat zamezilo dalšímu šíření nemoci. Jedním z cílů je díky možnostem chytré karantény uvolnit stávající pravidla, kdy je karanténa uvalena plošně. Za projektem chytré karantény stojí sdružení technologických firem Covid19CZ, kterému zdarma pomáhají i experti z PwC.

Konkrétně české technologické firmy CleverMaps a Keboola vyvinuly projekt, který zahrnuje a umožňuje:

  • Vytvoření vzpomínkových map s vyznačením hlavních oblastí výskytu volaného za poslední 3 týdny
  • Identifikování rizikových míst a časů, kde mohl nakažený infikovat další osoby
  • Vyhledávání kontaktů, které se vyskytly v daný čas na místě nákazy
  • Využití doplňujících mobilních aplikací, které také sbírají přesnější data o poloze 

Dobře byl projekt popsaný v mnoha médiích, například na Lupa.cz nebo v Hospodářských novinách.

Chytrá karanténa funguje vždy pouze na základě výslovného souhlasu konkrétní osoby s poskytnutím jejích údajů od operátora či banky. I nad to je samozřejmě důležitou vlastností chytré karantény  nastavení, které zamezuje zneužití těchto osobních údajů. Právě proto společnosti Keboola se zacházením s citlivými daty pro bono radí technologičtí experti PwC a právníci PwC Legal.

"Stejně jako u komerčních zakázek jsme i v tomto projektu identifikovali nebo definovali kontrolní mechanismy, které průběžně a pravidelně testujeme, abychom zajistili, že daný projekt nevybočuje ze stanovených mantinelů. Zaměřujeme se například na kontroly ukládání dat, přístupu k nim a mechanismy jejich výmazu na konci projektu call centra,” vysvětluje partner PwC z oddělení řízení rizik Tomáš Kuča.