6a01b7c82cd82f970b0263e949a01a200b

Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Daně | PwC Česká republika

Dne 13. května 2020 vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, zrušení odpočtu úroků z úvěru poskytnutých pro bytovou potřeba od základu daně z příjmů fyzických osob a prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení.

Vládní návrh ruší daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %, kterou je v současné době povinen platit kupující při pořízení nemovité věci (pokud není převod osvobozen), se zpětným účinkem, a to od 1. prosince 2019, respektive u vkladů do katastru nemovitostí provedených od tohoto data. Pokud k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí od tohoto data dojde, může poplatník požádat příslušný finanční úřad o její vrácení.

Navazující změny v zákoně o daních z příjmů u nemovitých věcí nabytých po 1. lednu 2021 zahrnují prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let. Dále u úvěrů na bytovou potřeba sjednaných od 1. ledna 2022 nebude existovat možnost odečíst si úroky z těchto úvěrů od základu daně z příjmů fyzických osob (to nebude platit na úvěry obstarané před tímto datem včetně jejich refinancování).***

Matěj Čaňo
PwC | Daňové a právní služby