6a01b7c82cd82f970b0240a522e35d200b

Geo-analytika v praxi. Které regiony nejvíce doplatí na Covid-19?

Data Analytics | PwC Česká republika

Přestože největší počet nakažených hlásí i nadále Praha, přímé ekonomické dopady opatření přijatých v souvislosti s Covid-19 mohou mnohem výrazněji ovlivnit také jiné regiony. Alespoň podle analýzy zaměstnanosti v jednotlivých sektorech. Geo-analytický tým PwC takovou analýzu připravil. Jak opatření související s pandemií Covid-19 dopadají na jednotlivé skupiny populace ČR? Nejvíce ohrožené jsou regiony na severu a západě Čech.

Informací, které jsou o dopadech Covid-19 známe, je stále velmi málo. Tato analýza proto vychází především z expertně nastavených předpokladů, nicméně se do značné míry opírá o známé a přesně stanovené charakteristiky české populace a jejího rozložení v rámci adresních bodů republiky. Lze tak zkoumat dopady nejen po jednotlivých okresech, ale až na úroveň adresních celků v rámci jednotlivých obcí. Zmíněné expertní předpoklady vycházejí především  z ekonomických prognóz Strategy týmu PwC, který ve třech scénářích odhadl výhled vývoje HDP s odlišením jednotlivých ekonomických odvětví.

“Pokud se podíváme na dosavadní vývoj ve firmách a vládou přijatá opatření, lze očekávat, že vůbec nejvyšší propad ve svých číslech zaznamená segment automotive, který trpí tím, že je z velké části reprezentován pouze několika firmami, přičemž provoz některých z nich byl dočasně omezen. Omezení se pak dotkla i jejich dodavatelského řetězce. K dalším koronavirem zásadně ovlivněným odvětvím pak řadíme ubytování a pohostinství, průmyslovou výrobu a další soukromě poskytované služby. Ve všech oborech ale již máme to nejhorší pravděpodobně za sebou,” vysvětluje Jan Hadrava ze Strategy týmu PwC. 

Geo-analytická kuchařka

Geo-analytický tým PwC tyto prognózy promítl na jednotlivé ekonomicky aktivní občany ČR a dále zohlednil (opět expertním způsobem) vliv dalších demografických údajů, jako jsou věkové a vzdělanostní rozložení populace. Ve své analýze se opírá o koncept syntetické populace, což je analytický postup, jakým lze zohlednit známé údaje o populaci z různých datových zdrojů a umožnit tato data analyzovat jako jeden celek (využívá se takzvaného proportional fitting algoritmu).

“V tuto chvíli máme stále jen velmi omezené množství informací o tom, jaké ztráty jednotlivé podniky utrpěly a jaké kroky podnikly k jejich snížení. Co nám ale známé je, jsou přesně stanovené charakteristiky české populace a jejího rozložení v rámci regionů. Tímto způsobem lze zkoumat dopady až na úrovni adresních celků v rámci jednotlivých obcí a odhadovat, jak se Covid-19 v jednotlivých celcích ekonomicky projeví,” říká Rostislav Černý, expert na datovou analytiku a predikce finančních rizik v PwC. 

Výše uvedeným postupem jsme dostali expertní odhad ekonomického dopadu Covid-19 na obyvatelstvo ČR podle lokality bydliště. V následujících grafech zobrazujeme prostřednictvím barevné škály hodnoty ekonomického indexu, který vypovídá o průměrném relativním poklesu ekonomické aktivity (lze považovat za proxy hodnotu pro kupní sílu obyvatel). 100% je referenční hodnota z ledna 2020, 0% odpovídá nulové ekonomické aktivitě. Histogram ukazuje distribuci skóre na pracující populaci v zobrazeném území.

Ezgif-4-b22075fd29d4

Vývoj za 1. – 3. kvartál 2020, pesimistický scénář

 

Ztrácela výroba, pohostinství i další služby a s nimi Mladá Boleslav a západ Čech

Koronavirem nejvíce zasaženým regionem by podle výsledku takové analýzy mohlo být Mladoboleslavsko, domácí region na několik týdnů zastavené Škoda Auto. Prázdné výrobní haly přitom ekonomicky dopadají i na pracovníky ze sousedního Českolipska, Jablonce, Semil a Jičínska. Druhým ohniskem ekonomických ztrát je pak západ Čech. Finanční ztráty na Tachovsku, Sokolovsku a Chebsku způsobuje především vysoká míra zaměstnanosti v průmyslu.

 

Nákazou naopak nejvíce postižená Praha by přitom podle zastoupení jednotlivých odvětví mohla dopadnout lépe než jiné regiony. “Nejčastěji zastoupenými obory jsou v Praze práce v oblasti nemovitostí, vědy a techniky, administrativy a dalších službách, z nichž velká část větší ztráty nepocítila. Výrazně zasažený průmysl zaměstnává v Praze jen necelých 10 % ekonomicky aktivního obyvatelstva,” dodává Rostislav Černý z PwC.

 

Jak již bylo zmíněno, díky znalosti podrobných údajů o rozložení populace lze predikovat dopady opatření i na velmi malé územní celky. Níže je další příklad silně zasaženého okresu s nadprůměrným zastoupením výroby.

Unnamed

Okres Tachov, 2. kvartál 2020, prostřední scénář

Unnamed

České Budějovice, 3. kvartál 2020, prostřední scénář

 

Uvedená analýza slouží pouze pro ilustrativní účely a pro přímé využití v byznysu nebo jiných strategických oborech je nutné ji dále zpřesňovat a doplňovat o nové relevantní údaje včetně pokaranténního vývoje. Jakékoliv další informace vztahující se k populaci, ať už z prostředí státní správy či o klientech komerčního subjektu, mohou dále významně zpřesnit výhled na ekonomické dopady opatření souvisejících s COVID19 pandemií na jednotlivé skupiny populace ČR.

O Geo-analytickém týmu PwC

Geo-analytický tým je součástí CEE PwC Analytics Hubu zaměřený převážně na analytiku s přesahem do prostorové statistiky. Zabývá se například analýzou vlivu geo-lokace podniků a jednotlivců na jejich ekonomickou aktivitu a rizikovost. V portfoliu služeb jsou dále například analýzy portfolií klientů finančních institucí, optimalizace umístění jjeich poboček a charakteristik pobočkové sítě. Tým vytvořil a spravuje pro několik zemí PwC Geodatamart, rozsáhlou databázi informací vztažených k adresním bodům využívanou pro marketingové a jiné komerční účely.