6a01b7c82cd82f970b0263ec1b4d9b200c

Konec nouzového stavu a vliv na DPH a EET opatření

COVID-19 | PwC Česká republika

Od pondělí 18. května 2020 neplatí v České republice nouzový stav v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru, což má vliv na platnost vybraných opatření v oblasti DPH a EET. Došlo k ukončení prominutí odvodu DPH u bezúplatného dodání vybraného zdravotnického materiálu (roušky, rukavice, zdravotnický materiál) a bezúplatného dodání zboží či služeb určených pro vybrané subjekty zdravotních a sociálních služeb. Dále je dle speciálně přijatého zákona až do 18. srpna 2020 pozastavena povinnost evidovat tržby pro účely EET. V legislativním procesu je však novela zákona, která by toto datum mohla ještě prodloužit. Připomínáme, že i nadále platí možnost požádat správce daně o posečkání úhrady DPH nebo o rozložení její úhrady na splátky, pokud plátce DPH prokáže důvody jakkoliv související s nákazou koronavirem. Po úhradě takto odložené DPH je zároveň možné požádat o prominutí úroku z posečkané DPH. Detailní přehled všech nejenom DPH a EET opatření naleznete na našem webu anebo se obraťte na svoji kontaktní osobu.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby