Autorský kolektiv složený převážně z právníků advokátní kanceláře PwC Legal publikoval u Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk Praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů. Knihu ve čtvrtek na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v prostorách literární kavárny, pokřtili Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. 

Publikace je recenzovanou odbornou knihou, která postupně rozebírá každé jednotlivé ustanovení zákona o zpracování osobních údajů.

“Naším záměrem bylo připravit komentář praktický, doplněný o konkrétní příklady, avšak nezapomenout ani na nezbytná teoretická východiska,” vysvětluje advokát a vedoucí partner PwC Legal Radek Buršík, který je zároveň jedním ze šesti spoluautorů komentáře.

Spolu s ním se na tvorbě komentáře z PwC Legal podíleli ještě Veronika Šipošová a Jan Svoboda. Dalšími spoluautory z řad PwC jsou Alice Selby a Ján Bača. Jediným přispěvatelem mimo mezinárodní síť PwC je potom Jakub Klodwig.

“Věřím, že větší počet autorů a naše jednotlivé přístupy k dané materii, jež se v publikaci setkávají, čtenáři ocení, stejně jako to, že se komentář neomezuje čistě na právní aspekty, ale zaobírá se i aspekty technickými nebo například procesními,“ dodává Radek Buršík.

I když zákon se svými osmašedesáti paragrafy nepatří v českém právním řádu k těm nejobsáhlejším, materii, kterou upravuje, rozhodně nelze ponechat bez povšimnutí. Předpis navazuje na GDPR, které dále rozvíjí a upravuje povolené odchylky a výjimky, ruší zákon o ochraně osobních údajů, a kromě jiného též provádí transpozici tzv. trestněprávní směrnice.

Cílem publikace je seznámit čtenáře s konkrétními příklady uplatnění jednotlivých zákonných ustanovení v praxi, provést ho úskalími, která mohou při jejich aplikaci vyvstat, a nabídnout východiska při jejich řešení. V komentáři byla zohledněna nejen doktrína a relevantní rozhodovací praxe příslušných autorit, ale i důvodová zpráva k zákonu, metodická doporučení, výkladová stanoviska a pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů či pracovní skupiny WP29 nebo – aktuálně – Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.