Odborník na datovou analýzu, to je sen mnoha náborářů a znalost tohoto zaměření by měla být cílem naopak pro studenty. Ti, kdo se v oboru totiž orientují, se minimálně v příštích pár letech nebudou muset bát o své pracovní uplatnění. Na pracovních portálech pod tímto pojmem totiž najdete stovky volných pozic. Experti PwC budou studenty seznamovat s tím, jak praxe v datové analytice probíhá, v rámci už druhého předmětu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Poradenství 2.0
Předmět Data Strategy bude na VŠE vyučován v rámci vedlejší specializace NextGen Consulting, tedy volně přeloženo „poradenství nové generace“. Jeho výuku VŠE plně propojila i s odborníky z praxe, kteří pro studenty vystavěli přednáškové cykly a obohatili je o své vlastní vlastní zkušenosti, tipy a názory. A v PwC se k tomu, že data k budoucnosti (i současnosti) poradenství patří, hlásíme všemi deseti.
„V poslední době můžeme slovo data slyšet v různých kontextech – ať už se jedná o získávání, bezpečnost nebo analýzu. Data se tak stávají velmi cenným aktivem, které v sobě skrývá velkou hodnotu v rámci plánování či rozhodování. V rámci kurzu Data Strategy chceme adresovat tuto problematiku s cílem připravit studenty na profesionální kariéru, kde jsou data integrální součástí každodenní práce – od operativy až po exekutivu, a to napříč organizací,“ vysvětluje Tomáš Náhlovský, expert PwC na oblast dat a jejich automatizace, který se bude na výuce nově akreditovaného předmětu podílet.

Obor pro IT experty, statistiky i marketéry
Kdo se ale pro studium datové analytiky hodí? Nejsou to rozhodně jen experti na IT, kteří by tvořili modely využívající velká data. Datová analýza je dnes silně spojena s obory jako je statistika, ekonomie a třeba i marketing, u kterého je schopnost rozumět publiku a cílit na něj stále silnější devizou. Měli jste o většině z těchto oborů dojem, že se jedná o nudná témata? Datoví analytici by s vámi rozhodně nesouhlasili. Důvodů, proč „Big data“ rozumět, je celá řada a hledání příběhu v množství dat je spojeno i s nutnou kreativitou a schopností se dívat věci i z jiného úhlu pohledu, než bývá obvyklé. Ke studiu specializace se naštěstí mohou přihlásit studenti všech fakult Vysoké školy ekonomické, které zajímají
nejen data, ale především i budoucí praxe v poradenství nebo možnost vlastního podnikání.

Co od studia „Data strategy“ čekat?
„Kurz jsme koncipovali tak, abychom pokryli celý životní cyklus dat od získávání, přes jejich zpracování až po interpretaci. Studenti si z kurzu odnesou praktické znalosti založené na reálných případech, které budou sami v průběhu semestru zpracovávat," vysvětluje Tomáš Náhlovský. Zajímají vás další informace, nebo to, jaké další předměty na vás při studiu NextGen Consultingu čekají? Podívejte se na web VŠE.