Prezident podepsal dne 17. 6. 2020 novelu zákoníku práce a potvrdil tak změny navržené parlamentem. Pracovněprávní vztahy čekají poměrně zásadní změny či novinky reagující na potřeby praxe, které se dotýkají mnoha oblastí od výměry dovolené, doručování písemností, převodu zaměstnanců až po vytvoření tzv. sdíleného pracovního místa.

Novelou se do českého právního řádu transponuje i Směrnice (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Dotčeným zaměstnavatelům se tak rozšíří povinnosti vůči vyslaným zaměstnancům, a to zejména v oblasti odměňování, cestovních náhrad a informační povinnosti. V této souvislosti se mění i zakon o zaměstnanosti. 

Novela se snaží reagovat na současné problémy se kterými se zaměstnanci i zaměstnavatelé pravidelně potkávali. Situaci může zaměstnavatelům komplikovat fakt, že tato novela má dělenou účinnost. Podstatná část změn nabývá účinnost již 30. července 2020. Zejména ale změny v dovolené, náhradě újmy a nový institut sdíleného místa nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021. ***

Miloš Sochor, Petr Glogar
PwC Legal

*

*