Od podzimu 2020 nabídne Vysoká škola ekonomická svým studentům novou vedlejší specializaci. Ke studiu NextGen Consultingu se budou moci hlásit studenti navazujícího magisterského studia všech fakult, kteří chtějí získat znalosti o aktuálních trendech poradenských firem. Specializace se kromě předmětů spojených s tradiční podnikatelskou strategií zaměří také na výuku dat.

Nově akreditovaná vedlejší specializace Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické se zaměří na aktuální trendy v poradenství i datech. Vedle předmětů jako jsou Strategie růstu, Design Thinking nebo Strategie v rodinných firmách svým studentům nabídne také stále atraktivnější zaměření na problematiku dat a jejich analýzy. 

„V rámci vedlejší specializace NextGen Consulting se snažíme u našich studentů rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení, které je klíčovým aspektem úspěšného růstu a výkonnosti podniku. Zároveň chceme studenty připravit na řešení komplexních problémů, které vyžadují multidisciplinární přístup, kreativitu a často postrádají jakoukoli vazbu na minulý vývoj. Nedílnou součástí vedlejší specializace je i zaměření na rodinné firmy, které představují nejčastější organizační formu podnikání, a ve kterých má propojování rodiny a podnikání strategickou povahu. Z tohoto důvodu se snažíme studentům nabídnout takovou skladbu předmětů, které budou rozvíjet jak jejich „soft“ tak i „hard“ dovednosti, kam mj. právě patří právě kurz Data strategy nabízený specialisty z PwC,“ říká Ladislav Tyll z Vysoké školy ekonomické. 

Na výuce jednotlivých předmětů s VŠE spolupracuje řada profesionálů z velkých konzultantských firem se společným cílem – propojit trh práce budoucnosti s akademickým světem. Výuku předmětu Data Strategy zastřeší Ondřej Machek, který kromě role přednášejícího působí také jako vedoucí výzkumný pracovník Centra pro rodinné firmy při VŠE. Jednotlivé přednášky pak povedou experti PwC na danou problematiku.

V poslední době můžeme slovo data slyšet v různých kontextech – ať už se jedná o získávání, bezpečnost nebo analýzu. Data se tak stávají velmi cenným aktivem, které v sobě skrývá velkou hodnotu v rámci plánování či rozhodování. V rámci kurzu Data Strategy chceme adresovat tuto problematiku s cílem připravit studenty na profesionální kariéru, kde jsou data integrální součástí každodenní práce – od operativy až po exekutivu a to napříč organizací,“ vysvětluje Tomáš Náhlovský, expert PwC na oblast dat a jejich automatizace. 

Podle náborářů dnes na českém trhu chybí stovky datových analytiků. Nejedná se přitom o téma jen pro IT experty a statistiky. Znalost práce s velkými daty je stále žádanější například i v marketingových týmech. „Kurz jsme koncipovali tak, abychom pokryli celý životní cyklus dat od získávání, přes jejich zpracování až po interpretaci. Studenti si z kurzu odnesou praktické znalosti založené na reálných případech, které budou sami v průběhu semestru zpracovávat,“ komentoval strukturu výuky Tomáš Náhlovský.