Daňový řád čekají po letech velké změny, které mají za cíl zvýšit důraz na elektronickou komunikaci s finančním úřadem (mj. prostřednictvím portálu MOJE daně). Od 1. ledna 2021 dojde k zavedení zálohy na daňový odpočet, jejíž vyplacení bude správcem daně posouzeno v průběhu daňové kontroly, popř. po zahájení postupu k odstranění pochybností. Mezi další novinky patří možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, dále se na dvojnásobek (tj. 2x repo sazba stanovená Českou národní bankou zvýšená o 8 procentních bodů) zvyšuje kompenzace, pokud bude po daňovém subjektu vymáhána nesprávně stanovená či zajištěná daň. Naopak dle schváleného znění návrhu nedojde k velmi diskutovanému prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu, ta zůstává zachována na 30 dnech od jeho vyměření, tj. typicky od lhůty pro podání daňového přiznání.***
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby