6a01b7c82cd82f970b0263e94e2667200b

S PODROBNOSTMI: Na Slovensko od 4. června 2020 bez omezení

Global Visa Solutions | PwC Česká republika

Vlády České republiky a Slovenska, se dohodly, že od dnešního dne (4. červen 2020) umožní volný vstup na svá území bez omezení. To znamená, že při vstupu na hraničních přechodech mezi Českou republikou a Slovenskem nebudou vyžadovány negativní testy na Covid-19, přicházejícím nebude nařizována povinná karanténa a nebude ani omezována délka pobytu na 48 hodin, jak je tomu například vůči Maďarsku..

Pro mnoho občanů obou zemí, to znamená, že se po několika dlouhých měsících odloučení opět podívají domů či navštíví své příbuzné. Jedná se o velkou úlevu také pro osoby žijící v příhraničí, kteří často dojíždějí za prací do druhého státu.

 Je volný režim na česko-slovenských hranicích pro každého? Kterých osob se tyto změny týkají?

Obě země uplatňují volný režim pro občany České republiky a Slovenska při překračování česko-slovenských hranic bez dalšího. 

Pokud jde o cizince, je nutné mít na paměti, že se na ně volný režim nevztahuje automaticky a platí pouze pro některé kategorie cizinců. Česká republika přitom uplatňuje vůči cizincům přísnější kritéria než Slovensko.

Volný vstup bez formalit při překročení česko-slovenské hranice umožnuje Česká republika pouze občanům EU, kteří se prokáží vydaným potvrzením o přechodném nebo o trvalém pobytu na Slovensku. Cizinci ze zemí mimo EU, mohou tohoto režimu při vstupu do ČR využít pouze za předpokladu, že jim Slovensko přiznalo postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU.

Slovenská republika má pro občany EU a cizince mnohem volnější pravidla pro vstup na své území na česko-slovenských hranicích. Nový režim bez omezení mohou využít všechny osoby s trvalým a přechodným pobytem v obou zemích, či dokonce osoby, které se na území obou státu pouze zdržují a jsou schopni to nějakým způsobem doložit (nájemní smlouva, pracovní smlouva, průkaz zdravotního pojištění atd).

Pro více informací k podmínkám vstupu do České republiky kontaktujte imigrační oddělení PwC. ***

Daniela Murad
PwC | Global Visa Solutions