6a01b7c82cd82f970b0263e94f7203200b

Vláda navrhuje prodloužení a další rozšíření daňových úlev

Daně | PwC Česká republika

V brzké době bude vydán již třetí liberační balíček, mezi jehož nejzásadnější body patří prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů do 18. srpna 2020 a odsun povinnosti uhradit daň z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020. V oblasti DPH návrh počítá s prodloužením období pro prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků (především roušek, respirátorů apod.), konkrétně do 31. července 2020. Dále je navrženo automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od počátku nouzového stavu do konce roku 2020 v případě, že správce daně povolil posečkání v souvislosti s pandemií. Prominut by měl být také správní poplatek za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020, což se týká např. žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod. Příslušné opatření vydá Ministerstvo financí v nejbližších dnech.***

Martin Diviš, Matěj Čaňo, Tomáš Vlk, Dita Krejčová, Barbora Šťastná
PwC | Daňové a právní služby