Již tento pátek končí účinnost vybraných daňových opatření, která byla vyhlášena v souvislosti s pandemií koronaviru. Oblasti DPH se konec dotkne především prominutí pokut za pozdní podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení. S účinností od 1. srpna 2020 již nebude finanční správa automaticky promíjet pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, ani nebude možné podat žádost o prominutí pokuty ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v případě ospravedlnitelného důvodu vyvolaného koronavirem. Správní poplatek za podání žádosti však zůstává prominut až do konce roku 2020.

K 31. červenci 2020 dojde rovněž k ukončení možnosti osvobození DPH v případě bezúplatných dodání základních ochranných prostředků (zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod.). Na základě rozhodnutí Evropské komise však nadále zůstává možnost osvobození od cla a DPH u dovozu zboží určeného k boji proti následkům koronaviru, pokud je dovoz uskutečněn státní či charitativní organizací, a to až do 31. října 2020.

Současně s koncem výše zmíněných opatření dochází rovněž k ukončení účinnosti automatického prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k DPHpokud byl současně prominut úrok z prodlení či úrok z posečkání daně.
***
Tomáš Vlk, Martin Diviš, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby