6a01b7c82cd82f970b0263e957c0eb200b

"Quick fixes" schváleny Senátem

Daně | PwC Česká republika
Dnes byla v Senátu schválena rozsáhlá novela zákona o DPH navržená v návaznosti na novelu evropské směrnice o DPH, tzv. quick fixes. Novela má zpřesnit pravidla pro dodávky zboží v rámci Evropské unie. Směrnici měly všechny státy povinnost implementovat do svých zákonů nejpozději do 1. ledna 2020. Narozdíl od některých sousedních států, v České republice návrh novely prozatím celým legislativním procesem projít nestihl. Pokud zákon do konce července podepíše také prezident a zároveň bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, začne platit již od 1. srpna 2020. Před oficiální účinností novely může plátce DPH v České republice postupovat dle aktuálně účinného znění zákona o DPH. Pokud to však pro něj bude výhodnější, může aplikovat přímý účinek evropské směrnice o DPH. Takto ale nemůže postupovat správce daně, který se musí řídit pouze účinným zněním zákona o DPH. ***
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby