6a01b7c82cd82f970b0263e957f0b7200b

Senát schválil novelu zákona implementující směrnici DAC 6

Daně | PwC Česká republika

Implementace směrnice 2018/822/EU (tzv. „DAC 6“) do české legislativy se opět o kousek přiblížila. Včera Senát Parlamentu České republiky schválil návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Očekává se, že účinnosti zákon nabude v průběhu září.

Vzhledem k tomu, že ke zdržení došlo v mnoha dalších evropských státech, byl na úrovni Rady EU připraven návrh novely směrnice, díky které mohou členské země rozhodnout o posunutí lhůty pro plnění povinností, a to přibližně o 6 měsíců. Oznamovací povinnost by měla být plněna ve vztahu :

  • k přeshraničním uspořádáním, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30.6. 2020 (včetně), nejpozději do 28.2.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31.12. 2020 (včetně), nejpozději do 30.1.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Novelou směrnice nedošlo ke změně rozsahu či obsahu povinností.

Některé země, jako i Česká republika, prodloužení lhůt využily. Naopak ale například Německo toto prodloužení neaplikovalo. Pro správné a včasné posouzení transakcí je proto nutné ověřit, zda je v dané zemi směrnice DAC 6 implementována a v jaké podobě.***

Matěj Čaňo, Barbora Šťastná
PwC | Daňové a právní služby