6a01b7c82cd82f970b0263e95e4cee200b

Implementace DAC 6 do české legislativy dokončena

Daně | PwC Česká republika

Implementace směrnice 2018/822/EU (tzv. „DAC 6“) o poskytování informací ohledně přeshraničních uspořádání byla dokončena a vyšla ve sbírce předpisů České republiky. Zákon nabývá účinnosti od 1. září 2020.
Z důvodu pandemie COVID-19 byla na úrovni EU přijata novela směrnice DAC 6, která umožňuje členským státům odklad reportovací povinnosti až o půl roku. V případě České republiky by oznamovací povinnost by měla být plněna ve vztahu k:

  • Přeshraničním uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25.6. 2018 do 30.6. 2020 (včetně), nejpozději do 28.2.2021,
  • přeshraničním uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, v období od 1.7. 2020 do 31.12. 2020 (včetně), nejpozději do 30.1.2021,
  •  přeshraničním uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, od 1.1.2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Rádi bychom upozornili, že některé země, stejně jako i Česká republika, prodloužení lhůt využila. Naopak některé země původní lhůty zachovaly. Pro správné a včasné posouzení transakcí je proto nutné ověřit, zda je v dané zemi směrnice DAC 6 již implementována a v jaké podobě. ***

Barbora Šťastná, Matěj Čaňo

PwC Daňpvé a právní služby