Zásadní změny českého korporátního práva se významně dotknou i akciových společností s monistickým systémem vnitřní struktury. Od 1. ledna 2021 totiž dojde k zrušení pozice statutárních ředitelů. Správní rada se nově stane statutárním orgánem a současně jediným obligatorně zřizovaným orgánem. Do její působnosti bude náležet jak plné obchodní vedení, tak dohled nad činností společnosti. Na změnu právní úpravy je nutné reagovat i úpravou korporátních dokumentů.

***

Vendelín Balog

PwC Legal