6a01b7c82cd82f970b026bde89aa54200c

"Quick fixes" budou účinné od 1. září 2020

Daně | PwC Česká republika
Dnes byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o DPH měnící pravidla pro pohyb zboží mezi členskými státy EU, tzv. Quick fixes. S jistotou tak víme, že tato novela nabude účinnosti k 1. září 2020. V oblasti DPH budou mít změny dopad na pravidla pro uplatnění zjednodušení u konsignačních skladů, osvobozené dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie, prokazování přepravy a řetězové obchody. Pokud se tyto změny dotknou i Vašeho podnikání, doporučujeme se s nimi včas seznámit a dostatečně se na ně připravit. S tím Vám může pomoci např. webinář pořádaný na toto téma odborníky z oddělení DPH. Účast na semináři je bezplatná a registrace je možná prostřednictvím následujícího odkazu
 
Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby