6a01b7c82cd82f970b0263e95a663f200b

Rozdělování zisku podle novely zákona o obchodních korporacích

PwC Legal | PwC Česká republika

Podle poslední novely zákona o obchodních korporacích účinné od 1.1.2021 bude mimo jiné výslovně stanoveno, že na základě účetní závěrky lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. „Rozhodnutí o výplatě zisku společnosti bude pro statutární orgán znamenat zvýšené nároky z hlediska péče řádného hospodáře,“ říká Jaroslav Srb z PwC Legal. 

Dále upozorňujeme na novou povinnost statutárního orgánu, aby při rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů dbal zvýšenou pozornost na to, že takové rozdělení a vyplacení není v rozporu s jakýmkoliv zákonem, tedy nejen se zákonem o obchodních korporacích. Pokud je takové rozdělení v rozporu s jakýmkoliv zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplatí a má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. ***

Jaroslav Srb

PwC Legal