6a01b7c82cd82f970b0263e95f6774200b

Změny při zasílání zboží do Velké Británie od 1. ledna 2021

Daně | PwC Česká republika

Britská vláda schválila nová pravidla pro uplatnění DPH na zboží prodávané zahraničními obchodníky britským koncovým spotřebitelům. Změny začnou platit od 1. ledna 2021, tedy po konci přechodného období, během kterého se Velká Británie stále řídí evropským systémem DPH. Nově bude rozhodující limit 135 liber (cca 3 900 Kč). Pokud bude hodnota zboží bez přepravy či pojištění nižší než tento limit, prodejci vznikne povinnost zaregistrovat se k DPH ve Velké Británii a účtovat na tyto zásilky britskou DPH. Aby nebyla dodávka podruhé zatížena dovozní DPH, musí být součástí celního řízení zjednodušená faktura s informací, že DPH bylo již účtováno samotným prodejcem. V tomto režimu se nebude hradit clo, neboť zásilky s hodnotou do 135 liber budou od cla osvobozeny. 

Pokud však bude hodnota samotného zboží vyšší než daný limit, budou i nadále platit současná pravidla. Prodávající odvede dovozní DPH a případně i clo. Nárok na odpočet DPH bude možný za předpokladu, že je prodávající registrovaný k DPH ve Velké Británii. Alternativně se prodávající může rozhodnout, že povinnost odvodu DPH i cla bude převedena na zákazníka, který tak bude muset provést úhradu buď přímo na celním úřadu, nebo prostřednictvím přepravce. 

V případě, kdy obchodníci využívají pro své prodeje elektronické platformy, jako např. eBay či Amazon, bude DPH vybírána prostřednictvím těchto platforem. Tento režim se bude v obecné rovině podobat systému, který by měl platit v Evropské unii od 1. července 2021. Upozorňujeme, že pro Severní Irsko (součást Spojeného království) budou platit trochu jiná pravidla. Pokud tyto změny mají dopad i na vaše podnikání, neváhejte nás kontaktovat. Rádi váš konkrétní případ zkonzultujeme s našimi britskými kolegy, případně pomůžeme s DPH registrací ve Velké Británii.

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby