6a01b7c82cd82f970b026bde970e88200c

Bylo zveřejněno zvýšení stropu na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2021

Daně | PwC Česká republika

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2021 se zvyšuje proti roku 2020 o necelých 30 000 Kč a bude činit 1 701 168 Kč. Sazba pojistného u zaměstnavatele zůstává po loňské změně na 24,8 %, u zaměstnance zůstává stále stejná, tj. 6,5 %. Za současné podoby zákona o daních z příjmů je třeba vyšší strop zohlednit i při výpočtu solidárního zvýšení daně. Pokud dojde ke změně (očekávané zrušení superhrubé mzdy), budeme Vás informovat. Zdravotní pojištění zůstává bez limitu. ***

Tomáš Hunal