Evropský inspektor ochrany údajů včera publikoval shrnující příspěvek “Artificial Intelligence, data and our values – on the path to the EU’s digital future”. V něm připomenul především úskalí užití umělé inteligence v praxi. Varuje před příliš rychlým přijetím umělé inteligence ve veřejné sféře a vyzývá k obezřetnosti. Rovněž upozorňuje, že dosud nebyly řádně zhodnoceny dopady užití umělé inteligence, zejména při automatizovaném rozpoznávání obličeje a následné identifikaci. V této sféře tak vyjadřuje podporu dočasného zákazu užití umělé inteligence. Je nutno dodat, že tuto nedůvěru ve využití umělé inteligence pro účely rozpoznávání obličeje, zejména je-li tato technologie v rukou policejních složek, sdílí i s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

To, jak se příslušné evropské úřady postaví k umělé inteligenci, bude mít přímý dopad na konkurenceschopnost Evropské unie na tomto poli.Pokrok v této oblasti je rychlý. Je proto důležité, aby Evropská unie zhodnotila, zda je potřeba nový regulatorní rámec (či postačuje ten současný), a to nejen s ohledem na podporu inovací, ale i na ochranu základních práv a svobod, které mohou být za využití technologií zasaženy.  

Veronika Šípošová

PwC Legal