Česká koruna proti euru byla v únoru 2020 nejsilnější od roku 2012 a zahraniční investory dále lákal vysoký výnos potom, co ČNB na začátku února zvýšila repo sazbu na 2,25 %. Vysoká míra inflace navíc napovídala, že domácí sazby dolů jen tak nepůjdou. O více než měsíc později se ovšem situace obrátila, investoři začali stahovat své investice ze zahraničí a koruna oslabila následkem globální paniky.

IStock-534054276

Globální nejistota donutila většinu centrálních bank urychleně uvolnit monetární politiku. ČNB reagovala také, postupně snížila repo sazbu až na 0,25 % a z výroků členovů bankovní rady lze usuzovat, že v nejbližším horizontu očekávají na poli úrokových sazeb spíše stabilitu. Jejich pokles ale připravil zahraniční investory v prvopočátku pandemie COVID-19 o vidinu zajímavých výnosů a spolu s úrokovými sazbami u nich klesla i obliba koruny. V průběhu léta se hodnota koruny, společně s částečným uklidněním globální paniky, postupně vracela na před-covidovou úroveň. Podzim a začínající druhá vlna pandemie naši korunu v posledních týdnech vyhoupla zpět k hranici 27 CZK/EUR. Takovouto volatilitu koruny jsme již dlouho nezažili…

ČNB v tuto chvíli očekává další posilování koruny. Vezmeme-li ale v potaz pravděpodobnou druhou vlnu Covid-19, která má potenciál zasáhnout českou ekonomiku podobnou silou jako ta jarní, jsou tato očekávání možná nadměrně optimistická. Zatímco jsme během první vlny epidemie byli svědky státních podpor a úlev pro podnikatele, zaměstnance a firmy, v současnosti již vláda pomoc v takovém rozsahu neposkytuje. To může působit do určité míry paradoxně, uvědomíme-li si neustále stoupající počty nakažených. S ohledem na  nedávnou změnu ministrů zdravotnictví navíc můžeme očekávat i další zpřísnění restrikcí, mající za následek další negativní dopad na českou ekonomiku.

Jak si tyto události vyložit v kontextu vývoje kurzu a inflace? Letní posilování České koruny proti euru může, ale nemusí být pouze iluzorní, podobně jako aktuální pohyb inflace. Třeba jako ticho před bouří následované opětovným výrazným oslabením kurzu, nebo že by

Představa ČNB ohledně vývoje inflace a síly koruny je do jisté míry optimistická. ČNB zatím očekává, že se stav inflace a kurzu CZK/EUR do roku 2022 postupně navrátí zpět na hodnoty před COVID-19 pandemií.

Predikovat budoucí vývoj kurzy koruny je velmi těžké. Z událostí letošního roku je zjevné, že nezáleží ani tak na vývoji české ekonomiky a akcích ČNB, ale primárně na světovém vývoji pandemie a dopadu na světové hospodářství. Rychlý a silný nástup druhé vlny vyvolal opět paniku, výprodej na světových trzích a následné oslabování koruny. Koruna je zjevně ve vleku světových události, z pohledu světových investorů se jedná o rizikové aktivum, a tak se k němu v době nejistoty chovají. České firmy by se neměli snažit odhadovat budoucí vývoj koruny, ale aktivně řídit své měnové riziko a otevřenou pozici vůči cizím měnám.  

Je tu ještě prostor pro zásah ČNB? 

Hlavním nástrojem měnové politiky ČNB jsou operace na volném trhu a řízení dvoutýdenní repo sazby. Pomocí té jsou ovlivňovány úrokové sazby vyhlašované bankami pro poskytování úvěrů a přijímání vkladů.  Ty mají následně vliv na investiční aktivitu a agregátní poptávku. Až do února 2020, kdy udeřila pandemie, ČNB tyto sazby postupně navyšovala (graf 2). Po vypuknutí pandemie ČNB zareagovala na nově vzniklou situaci drastickým snížením úrokových sazeb, ve snaze zmírnit dopady krize na ekonomiku.

Při současném snižování úrokových sazeb ČNB bychom tedy do budoucna mohli očekávat spíše další oslabení CZK. Otázkou zůstává, který z cílů bude ČNB sledovat při budoucím vývoji. Bude preferovat navrácení aktuální inflace zpět do inflačního cíle? Bude i nadále snižovat úrokové sazby až do negativních hodnot, jak např. můžeme očekávat opět od ECB? Bude se snažit intervenovat kurz EUR/CZK? Často protichůdných otázek, které musí ČNB řešit, je hned několik, avšak nástroje na jejich řešení má omezené.

 

Zdroj: https://www.cnb.cz/en/financial-markets/foreign-exchange-market/central-bank-exchange-rate-fixing/central-bank-exchange-rate-fixing/average_form.html