6a01b7c82cd82f970b026bde9163e7200c

Lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH v jiných členských státech EU se blíží

Daně | PwC Česká republika

Dohoda-iStock-1022213330

Na vrácení DPH z ostatních členských států EU by se nemělo zapomínat. Doporučujeme zaměřit se na tuto oblast letos více než jindy. V současné ekonomické situaci může vrácená DPH navýšit českým společnostem dostupné finanční prostředky. Žádosti o vrácení DPH za kalendářní rok 2019 lze podat elektronicky prostřednictvím daňového portálu nejpozději do 30. září 2020.

O vrácení může požádat český plátce DPH, který v období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu ve státě vrácení daně a pokud bylo či bude zakoupené zboží nebo služby použito pro ekonomickou činnost tohoto plátce.

Pro možnost podání žádosti o vrácení daně jsou stanoveny minimální hodnoty zaplacené daně, a to 400 EUR v případě žádosti za období kratší, než je jeden kalendářní rok, avšak nejméně za tři měsíce, nebo 50 EUR, pokud je podána žádost za celý kalendářní rok nebo zbytek kalendářního roku.

S podáváním žádostí o vrácení DPH máme dlouholeté zkušenosti, proto se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám se vším potřebným pomůžeme nejen my v České republice, ale, bude-li to potřeba, domluvíme i vše potřebné s našimi kolegy v rámci EU.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Michaela Vraná
PwC | Daňové a právní služby