Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic. Ten je reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie.

Dle navrhovaného znění má Ministerstvo průmyslu a obchodu, z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku, prověřovat určité typy zahraničních investic směřujících z oblastí mimo EU do České republiky. Mezi investice, které jsou podmíněny tímto prověřením a následným povolením spadají např. ty do osob provozujících prvek kritické infrastruktury nebo osob, které jsou správcem informačního systému kritické informační infrastruktury, správcem komunikačního systému kritické informační infrastruktury, správcem informačního systému základní služby nebo provozovatelem základní služby. Zahraniční investor má přitom aktivní povinnost o povolení zahraniční investice požádat.

Návrh zákona pak mimo jiné (včetně možnosti regulace některých dalších investic) upravuje podmínky proto, kdy o povolení zahraniční investice rozhoduje samo Ministerstvo a kdy je dané rozhodnutí podmíněno usnesením vlády.

V případě přijetí výše uvedeného návrhu se Česká republika zařadí mezi země, které v souladu se zmocněním uvedeným v evropském nařízení využijí možnosti zásahů do mezinárodních investic. ***

Jan Svoboda

PwC Legal