6a01b7c82cd82f970b026bde995e4e200c

Šestero elektronického jednání aneb není to tak složité

PwC Legal | PwC Česká republika

Společnosti řeší stále víc agendy na dálku, elektronicky, digitálně. Taková komunikace je rychlá a pohodlná, ale je s ní spojena i problematika elektronického právního jednání a elektronického podpisu, která se může zdát na první pohled komplikovaná. Jak ale ukazuje stručné šestero, které vytvořili právníci z advokátní kanceláře PwC Legal, ve velké většině případů to složité není.

  1. Pro písemnou formu jsou důležitá písmena, ne papír. Naplní ji tak email, SMS nebo i graffiti na zdi. 
  2. Elektronická kopie originálního elektronického dokumentu je zároveň i originálem.
  3. Podpis v emailu nebo v SMS je platným (běžným elektronickým) podpisem. I těmito prostředky tak může vzniknout písemná smlouva.
  4. U elektronických podpisů může být vyžadován některý z jejich „vyšších typů“ – např. pro jednání vůči státu (veřejným orgánům) je obecně třeba využít uznávaný elektronický podpis.
  5. Časová razítka jsou většinou zbytečná. Pokud obdobné nástroje nepřidáváme k papíru, proč bychom měli k elektronickému dokumentu?
  6. Zatím neexistuje digitální ekvivalent úředně ověřeného podpisu. Je tak třeba úředně ověřený podpis nejdříve zajistit na papír a pak skrze autorizovanou konverzi dokument převést do elektronické podoby.

V některých případech (např. u pracovněprávních dokumentů) to ale přeci jen může být složitější. Nevíte-li si rady, můžete se obrátit Petra Kincla a Jana Svobodu, právníky z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.