Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes zveřejnila „Plány“ projektu digitalizace/globalizace daní (tzv. "blueprints").

Tyto "Blueprints" pokrývají 2 pilíře: 1. se zaměřuje na přiřazování výnosů lokálním trhům (resp. jednotlivým jurisdikcím) digitálních společností a consumer facing businesses, 2. se zabývá zavedením minimální daně. Dokumenty OECD nastiňují míru aktuálního konsensu a okruh nevyřešených otázek, které se dále diskutují v širším rámci více než stovky zemí. Dohoda o široce přijímaném globálním řešení je v plánu do konce roku 2020.

Připravujeme podrobnosti a také Vás zveme na globální webcast PwC (pátek 16. října ve 15:00 SEČ), kde představíme důležité milníky. V rámci webcastu budou specialisté a členové týmu PwC pro globální daňovou politiku diskutovat mj.. o tom, co plány OECD znamenají pro nadnárodní podniky, daňové úřady a další zúčastněné strany.***

Natalia Pryhoda, Igor Wotke
PwC | Daňové a právní služby