6a01b7c82cd82f970b0263e971ead5200b

Nové úlevy v oblasti DPH, daně z příjmů a daně silniční

COVID-19 | PwC Česká republika

Ministerstvo financí vydalo další oficiální rozhodnutí, jehož cílem je tentokrát ulevit podnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 pocházela z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkou činností, u nichž bylo podnikání i po 22. říjnu dovoleno). Předmětným subjektům je na základě rozhodnutí prominut úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, popř. za 3. čtvrtletí 2020, pokud bude tato daň zaplacena do konce roku 2020. Prominuty jsou i zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. října do 15. prosince 2020 a zálohy na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatné během tohoto roku. Prominutím úroku nedochází k prominutí splatné (zálohy) daně jako takové a rovněž nedochází k posunu zákonné lhůty pro podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení, ty musejí být podány v původní lhůtě. Podmínkou prominutí je oznámení této skutečnosti příslušnému správci daně, postačí i e-mailem.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby