Novela zákona o obchodních korporacích se týká i působnosti valné hromady kapitálové společnosti. Cílem novely je odstranit výkladové problémy (nepřesná terminologie či matoucí duplicitní úprava), se kterými se akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným setkávají. V konkrétních případech také novela upravuje rozsah působnosti valné hromady na straně jedné a statutárního orgánu na straně druhé.

V praxi bude například nutné důsledně posoudit charakter transakcí se závodem společnosti. Transakce, které znamenají podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, podléhají standardně schválení valné hromady. Naopak za transakce, které mají za následek pouze změnu struktury závodu, bude zodpovědný statutární orgán v rámci obchodního vedení.  

Miloš Sochor

advokát PwC Legal