6a01b7c82cd82f970b026bde9bae28200c

Protest společníka na valné hromadě bude nutné dostatečně odůvodnit

PwC Legal | PwC Česká republika

Na základě novely zákona o obchodních korporací zaznamenává změnu i protest společníka na valné hromadě a s tím případně související neplatnost usnesení valné hromady. Na rozdíl od stávající úpravy bude nutné protest dostatečně odůvodnit, a tedy dát společnosti na vědomí, v čem společník spatřuje rozpor se zákonem, zakladatelskými dokumenty či dobrými mravy.

Zákon též upravuje možnost dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, nebyl-li podán protest, a to v případě, že tomu bránil závažný důvod. Tím může být například absence řádného svolání valné hromady, nemožnost odhalit společníkem vadu usnesení valné hromady v průběhu zasedání valné hromady z důvodu nedostatečných odborných znalostí“, říká Petr Glogar.