V návaznosti na zhoršenou situaci způsobenou pandemií koronaviru Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Nově bude podnikatelům, jejichž převažující činnost spadá do oborů zasažených vládními zákazy, automaticky odložena povinnost úhrady DPH, daně z příjmů a silniční daně, jejichž splatnost spadá do období nouzového stavu. K uplatnění této úlevy je nutné pouze zaslat oznámení příslušnému finanční úřadu (např. emailem). Mezi zasažené obory patří např. provoz restauračních a kulturních zařízení, cirkusů, zoologických zahrad, pořádání kulturních akcí apod.

Všichni ostatní daňoví poplatníci, kteří prokáží důvody související s koronavirem, mohou nadále využívat daňové úlevy z předchozích liberačních balíčků, které zůstávají v platnosti, nebo které budou prodlouženy tak, aby pokryly i stávající situaci. Mezi tyto úlevy patří např. prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, možnost žádosti o posečkání daně či prominutí vybraných správních poplatků.

Více detailů můžete nalézt na webu Ministerstva financí, nebo kontaktujte Vaši kontaktní osobu z PwC.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Krejčová
PwC | Daňové a právní služby