Správce daně vyhodnotil, že daňový subjekt (výrobní podnik) platil za přijaté koncernové služby nižší než tržní ceny, čímž zvýšil základ daně a porušil tak podmínku pro čerpání investičních pobídek dle §35a odst. 6 zákona o daních z příjmů. Závěr ohledně nízkých cen za přijaté služby udělal správce daně na základě analýzy celkové ziskovosti daňového subjektu z výrobní činnosti, která byla vyšší než ziskovost dle srovnávací analýzy připravené správcem daně.  

Krajský soud zrušil rozhodnutí správce daně ve věci doměření daně z důvodu nepřezkoumatelnosti. Nicméně Nejvyšší správní soud konstatoval, že rozhodnutí přezkoumatelné je, a vrátil případ krajskému soudu, aby posoudil argumenty správce daně ohledně výše převodních cen a argumenty daňového subjektu ohledně případného rozdílu v cenách.***

Natalia Pryhoda, Jindřich Ibl
PwC | Daňové a právní služby