6a01b7c82cd82f970b026be4276d48200d

Prodloužení časového testu pro osvobozený prodej některých nemovitostí

Daně | PwC Česká republika

K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10 let mezi nabytím vlastnického práva a prodejem nemovitosti. Do novely zákona platil časový test 5 let.

Novinkou je možnost osvobození tohoto příjmu ještě před uplynutím časového testu v případě, že poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Tato možnost osvobození doposud platila zejména pro prodej domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště méně než 2 roky před prodejem.

Dvouletá lhůta zůstává pro osvobození příjmů z prodeje domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště déle než 2 roky bezprostředně před prodejem.*

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby