6a01b7c82cd82f970b026be42000a8200d

Prodloužení osvobození od cla a DPH při dovozu zboží v souvislosti s COVID-19

Daně | PwC Česká republika
Evropská komise prodloužila do 30. dubna 2021 možnost osvobození od cla a DPH u dovozu zdravotnického materiálu a vybavení. Finanční zpráva v této souvislosti zveřejnila aktualizovanou informaci, ve které lze nalézt konkrétní podmínky, za nichž bude osvobození uznáno. Osvobození od cla a DPH se uplatní na dovoz zdravotnického materiálu uskutečněný státním nebo jiným charitativním či dobročinným subjektem za účelem jejich rozdělení zdarma potřebným osobám. Dále pak i na dovoz zboží uskutečněný záchrannými jednotkami a zboží nepatrné hodnoty či neobchodního charakteru dovezené soukromými osobami. Vzhledem k složitosti problematiky doporučujeme případné uplatnění v praxi diskutovat s odborníky na DPH a clo.  ***
 
 
Dita Krejčová, Tomáš Vlk, Martin Diviš
PwC | Daňové a právní služby