PwC se opět zařadila mezi 25 společensky nejodpovědnějších firem v Česku a získala ocenění TOP Odpovědná velká firma udělované nezávislou odbornou platformou Byznys pro společnost. Kromě celkového hodnocení uspěla i ve specializované kategorii reportingu, kde PwC Sustainability report získal druhé nejvyšší absolutní hodnocení ze všech přihlášených zpráv.

Něco takového by nebylo možné bez aktivní účasti našich zaměstnanců a my jsme jim vděčni za téměř 1 700 hodin odborného a manuálního dobrovolnictví, více než 400 tisíc korun věnovaných v rámci PwC Vánočních charity a také za jejich působení na českých univerzitách nebo za mentorskou podporu věnovanou mladým zakladatelům společensky prospěšných start-upů. 

O oceněných rozhodovalo 55 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v ČR.  Vybírali z více než 60 společností a 125 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné.