6a01b7c82cd82f970b026bdea7f4cd200c

Samostatný základ daně

Daně | PwC Česká republika

Daňový balíček schválený Poslaneckou sněmovnou znovuzavádí možnost zahrnutí určitých typů zahraničních příjmů do samostatného základu daně zdaněného rovnou 15% sazbou. Mezi tyto zahraniční příjmy například patří úroky z peněžních prostředků nebo dividendy.

Příjmy ze zahraničí, které poplatník zahrne do samostatného základu daně nelze snížit o slevy na dani ani o odčitatelné položky.  Výhodou zdaňování specifických příjmů ze zahraničí v samostatném základu daně je tak zdanění pouze 15% sazbou daně bez vlivu progresivního zdanění.

Novelu zákona o daních z příjmů musí ještě schválit Senát a podepsat prezident ČR.***

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby