Parlament ČR schválil novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“), o které jsme vás informovali prostřednictvím článku 22. října 2020 ( předchozí článek naleznete zde). Novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 2. listopadu 2020. Účinnosti nabývá dnem následujícím po vyhlášení.

Nově tak příjemcům investičních pobídek, kteří prokáží, že v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemohou splnit všeobecné podmínky do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, může být na základě žádosti lhůta prodloužena o další dva roky. 

Příjemce investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické investiční akce má na splnění podmínek pořízení majetku a vytvoření nových pracovních míst nově 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. 

Pokud vás zajímají investiční pobídky a aktuální opatření, která konkrétní podporu a výhody ze strany státu upravují, zúčastněte se našeho odborného semináře, na kterém vám představíme novinky v oblasti investičních pobídek a pravidla pro jejich příjemce. Bližší informace k tomuto semináři naleznete zde. ***

 

Petr Mašek, Denisa Holbová

PwC | Daňové a právní služby