6a01b7c82cd82f970b026be4272bac200d

Zrušení povinnosti podávat daňové přiznání pro vysokopříjmové zaměstnance

Daně | PwC Česká republika

Zaměstnancům, jejichž celoroční příjem ze zaměstnání přesáhl maximální vyměřovací základ pro odvody pojistného na sociální zabezpečení, ale kteří zároveň neměli jiné příjmy, odpadne podle novely zákona o daních příjmů od roku 2021 povinnost podávat daňové přiznání na finanční úřad. Při splnění všech obvyklých podmínek budou moci požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daní prostřednictvím mzdové evidence.

Novelu zákona o daních z příjmů musí ještě schválit Senát a podepsat prezident ČR.***

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby