Novela zákoníku práce mění způsob, jakým se počítá nárok na dovolenou a její čerpání. Volno, na které vznikne nárok v roce 2021, bude nově čerpáno v přepočtu na hodiny a nikoli v přepočtu na pracovní dny, jak tomu bylo doposud. Jedním z hlavních cílů této změny je zajistit spravedlivější čerpání dovolené např. u zaměstnanců, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu.

Podle současných pravidel totiž zaměstnanec čerpá jeden den dovolené bez ohledu na to, zda na něj připadá kratší nebo delší směna. Nově bude zaměstnanec čerpat dovolenou v rozsahu odpovídající délce směny. V souvislosti s administrativou a nastavením systémů zaměstnavatele na nové
počítání dovolené je také nutné zohlednit rozdílný přístup k převedené dovolené za rok 2020 a dovolené za rok 2021.
„Nevyčerpaná dovolená z roku 2020, kterou zaměstnavatel převede do roku 2021, bude totiž zaměstnancem stále čerpána po dnech. Pokud by zaměstnavatel i tuto dovolenou počítal podle nových pravidel v přepočtu na hodiny bez dalšího, vystavuje se např. u zaměstnanců s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby riziku, že zaměstnanci poskytne méně dovolené, než na kterou má nárok,“ vysvětluje advokát PwC Legal Miloš Sochor.