Ministerstvo financí znovu rozšířilo liberační daňový balíček, kterým mimo jiné prodlužuje stávající úlevy pro subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností. V rámci rozšíření bude dotčeným subjektům prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty nově i za zdaňovací období prosinec 2020, leden, únor a březen 2021, popř. ze čtvrté čtvrtletí 2020 a první čtvrtletí 2021. V souvislosti s daní silniční bude prominuta záloha splatná 15. dubna 2021 a rovněž úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně za rok 2020, pokud bude daň uhrazena nejpozději dne 16. srpna 2021. Rozhodnutím dochází rovněž k prodloužení období pro prominutí vybraných správních poplatků a období, kdy je prominut úrok z prodlení a úroku z posečkané částky, a to rovněž do 16. srpna 2021. Podrobnosti lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 38. ***

Martin Diviš, Tomáš Vlk, Dita Blažková 
PwC | Daňové a právní služby