Prezident republiky podepsal v pátek 22. ledna 2021 zákon, kterým došlo k dočasnému navýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů na 30 % základu daně.

Fyzické osoby tak mohou pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 odečíst hodnotu darů až do výše 30 % základu daně, místo dřívějších 15 %. 

Právnické osoby mohou odečíst také hodnotu daru nejvýše 30 % ze základu daně, oproti dřívějším 10 %, a to pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022. ***

Tomáš Hunal

PwC | Daňové a právní služby