Ke snižování rozdílů mezi digitálními znalostmi různých skupin obyvatelstva vyzvala účastníky Světového ekonomického fóra poradenská společnost PwC. Podle zveřejněné analýzy  může vzdělávání v oblasti digitálních dovedností globální ekonomice přinést růst HDP až o 6,5 bilionu dolarů v horizontu příštích deseti let.

Zpráva Upskilling for shared prosperity (Zvyšování kvalifikace pro společnou prosperitu) poradenské společnosti PwC a Světového ekonomického fóra upozorňuje, že pandemie Covid-19 ještě umocnila rozdíly v digitálních dovednostech různých skupin obyvatelstva. Naopak snižování těchto rozdílů by mohlo představovat podstatný ekonomický boom.

Nemusí se přitom jednat o nejrychlejší scénář, v jehož případě PwC počítá s uzavřením mezer do roku 2028 a predikuje růst globálního HDP o 6,5 miliardy dolarů. Pokud by se rozdíly podařilo eliminovat i o dva roky později, stále by se jednalo o globální ekonomický růst o 5 bilionů dolarů.

„V tuto chvíli je jasné, že naše ekonomiky v současné době neposkytují to, co lidé potřebují. Pokud bychom ale dokázali nabídnout všem lidem příležitosti k získání dovedností, které budou potřebovat k plné účasti na budoucím pracovním trhu, mohli bychom vytvářet ekonomiky inkluzivnější a udržitelnější. Vyzýváme proto vlády, vedoucí pracovníky a pedagogy, aby se k nám připojili při provádění ambiciózní globální agendy zvyšování kvalifikace,“ uvedl Robert Moritz, globální ředitel sítě PwC.

Šance na růst stejně vysoká pro Španělsko i pro Indii

Aktivní digitální vzdělávání neboli digitální „upskilling“ všech obyvatel bez rozdílu by znatelně poznaly i jednotlivé země. Pro Čínu, která je ekonomickými rozdíly a přístupem ke vzdělávání proslulá, by mohl představovat dodatečných 7,5 % HDP. Pro Indii 6,8 %. V případě USA by se mohlo jednat o 3,7% růst.

Evropské rozdíly jsou pak o něco nižší. V západní Evropě totiž již dnes vyžaduje 85 % pracovních míst alespoň základní úroveň digitálních dovedností a důraz na kvalifikaci pracovní síly v regionu dále roste. Snižování rozdílů mezi digitálními dovednostmi různých skupin obyvatelstva by proto pro region znamenalo posun jen o 2,2–2,5 procenta.

V regionu východní Evropy, do které patří i Česko, pak PwC upozorňuje na ještě důležitější úkol, kterým by měl být růst produktivity vzdělané pracovní síly a spolupráce soukromého a veřejného sektoru na aktuálních otázkách. Evropskou zemí, které může digitální upskilling nejvíce přinést, je dle PwC Španělsko. Země by mohla díky zvýšení digitálních dovedností obyvatelstva získat 6–6,7 % HDP.

„Digitální upskilling je sice oblíbené téma, investice do něj u nás zatím ale bohužel hledáme jen těžko. Firmy, které do něj investují, ale potvrzují, že se jim vyplatil. Potřebné jsou i flexibilní a rychlé reakce veřejného sektoru na tyto trendy. Například Lucembursko založilo byť velmi malé, ale pružné a efektivní Ministerstvo pro digitalizaci. Na platformě spolupracuje i PwC. Krok si dnes velmi chválí i soukromé společnosti, které oceňují, že digitální vzdělávání v jejich zemi získalo konkrétní program,“ říká Andrea Linhartová Palánová z týmu People & Organisation českého PwC.  

Nejedná se jen o otázku výroby

PwC přitom uvádí, že dosavadní ekonomické struktury nedokázaly rostoucí nesoulad mezi dovednostmi obyvatelstva řešit, a vyzývá k aktivnímu zvyšování znalostí. Současné tempo totiž často nestačí rychlosti, s jakou se proměňují jednotlivé obory a požadavky na kvalifikaci pracovní síly.

Zdaleka se ale nejedná jen o kvalifikaci osob pracujících v průmyslu a riziko, že v důsledku jeho automatizace ztratí pracovní uplatnění. Vůbec nejvyšší růst (až o 6,5 %) by digitalizace mohla přinést farmaceutické výrobě. Tu následuje obchod (s 5,4 %), pro který je digitální vzdělávání zaměstnanců nejzajímavější také v absolutních číslech, a transport a logistika (s 5,2%).

Digitalizace by pak mohla podle PwC být také odpovědí na pomalý růst mezd, se kterým v posledních desetiletích bojuje například v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

„V České republice jsou automatizací i nadále nejvíce ohroženi zaměstnanci v průmyslu a výrobě, kde může být do roku 2030 nahrazeno až 30 % pracovních míst. Zdravotnictví a sociální péče ale tento obor těsně následují s 28 % a překvapeni by možná byli i v celé řadě dalších oborů. Digitální »upskilling« by rozhodně měl být otázkou například ve školství,” uvádí Andrea Linhartová Palánová z PwC a dodává: „Není důvod z automatizace panikařit, je ale potřeba se na ni koncepčně připravovat.V celkových číslech v důsledku automatizace mnohem větší počet pracovních míst vznikne, jen úkol eliminovat rozdíly v digitálních dovednostech lidí například vyžaduje 5,3 milionu pracovních míst.”

K prosperitě chybí čtyři kroky

PwC pak ve své analýze vyzývá k přijetí čtyř skupin opatření, které by mohly k ekonomickému růstu a snižování rozdílů v digitálních dovednostech obyvatelstva přispět. Konkrétně jde o zmapování aktuálních trendů na trhu práce v jednotlivých regionech, jejich analýza a jmenování činitelů, kteří by měli transformaci vést, vládní definice ekonomického potenciálu přijatých opatření a jejich financování, součinnost podniků a jejich investice do vzdělávání pracovní síly a zapojení vzdělávacích institucí do procesů rekvalifikace a celoživotního vzdělávání.

O PwC

Ve společnosti PwC je naším cílem budovat důvěru ve společnost a řešit důležité problémy. Jsme sítí společností sídlících ve 157 zemích s více než 284 000 kolegy, kteří se zavázali poskytovat kvalitu v oblasti ověřovacích, poradenských a daňových služeb. Navštivte nás na adrese www.pwc.com, zjistěte více a řekněte nám, na čem vám záleží.

PwC označuje síť PwC a/nebo jednu nebo více jejích členských firem, z nichž každá je samostatným právním subjektem. Další podrobnosti najdete na www.pwc.com/structure.