Ke snižování rozdílů mezi digitálními znalostmi různých skupin obyvatelstva vyzvala účastníky Světového ekonomického fóra poradenská společnost PwC. Podle zveřejněné analýzy  může vzdělávání v oblasti digitálních dovedností globální ekonomice přinést růst HDP až o 6,5 bilionu dolarů v horizontu příštích deseti let.

Zpráva Upskilling for shared prosperity (Zvyšování kvalifikace pro společnou prosperitu) poradenské společnosti PwC a Světového ekonomického fóra upozorňuje, že pandemie Covid-19 ještě umocnila rozdíly v digitálních dovednostech různých skupin obyvatelstva. Naopak snižování těchto rozdílů by mohlo představovat podstatný ekonomický boom.

Nemusí se přitom jednat o nejrychlejší scénář, v jehož případě PwC počítá s uzavřením mezer do roku 2028 a predikuje růst globálního HDP o 6,5 miliardy dolarů. Pokud by se rozdíly podařilo eliminovat i o dva roky později, stále by se jednalo o globální ekonomický růst o 5 bilionů dolarů.

„V tuto chvíli je jasné, že naše ekonomiky v současné době neposkytují to, co lidé potřebují. Pokud bychom ale dokázali nabídnout všem lidem příležitosti k získání dovedností, které budou potřebovat k plné účasti na budoucím pracovním trhu, mohli bychom vytvářet ekonomiky inkluzivnější a udržitelnější. Vyzýváme proto vlády, vedoucí pracovníky a pedagogy, aby se k nám připojili při provádění ambiciózní globální agendy zvyšování kvalifikace,“ uvedl Robert Moritz, globální ředitel sítě PwC.

Otázka stejně důležitá pro Španělsko jako pro Indii

Aktivní digitální vzdělávání neboli digitální „upskilling“ všech obyvatel bez rozdílu by znatelně poznaly i jednotlivé země. Pro Čínu, která je ekonomickými rozdíly a přístupem ke vzdělávání proslulá, by mohl představovat dodatečných 7,5 % HDP. Pro Indii 6,8 %. V případě USA by se mohlo jednat o 3,7% růst.

Evropské rozdíly jsou pak o něco nižší. V západní Evropě totiž již dnes vyžaduje 85 % pracovních míst alespoň základní úroveň digitálních dovedností a důraz na kvalifikaci pracovní síly v regionu dále roste. Snižování rozdílů mezi digitálními dovednostmi různých skupin obyvatelstva by proto pro region znamenalo posun jen o 2,2–2,5 procenta.

V regionu východní Evropy, do které patří i Česko, pak PwC upozorňuje na ještě důležitější úkol, kterým by měl být růst produktivity vzdělané pracovní síly a spolupráce soukromého a veřejného sektoru na aktuálních otázkách. Evropskou zemí, které může digitální upskilling nejvíce přinést, je dle PwC Španělsko. Země by mohla díky zvýšení digitálních dovedností obyvatelstva získat 6–6,7 % HDP.

„Digitální upskilling je sice oblíbené téma, investice do něj u nás zatím ale bohužel hledáme jen těžko. Firmy, které do něj investují, ale potvrzují, že se jim vyplatil. Potřebné jsou i flexibilní a rychlé reakce veřejného sektoru na tyto trendy. Například Lucembursko založilo byť velmi malé, ale pružné a efektivní Ministerstvo pro digitalizaci. Na platformě spolupracuje i PwC. Krok si dnes velmi chválí i soukromé společnosti, které oceňují, že digitální vzdělávání v jejich zemi získalo konkrétní program,“ říká Andrea Linhartová Palánová z týmu People & Organisation českého PwC.  

Nejedná se jen o otázku výroby

PwC přitom uvádí, že dosavadní ekonomické struktury nedokázaly rostoucí nesoulad mezi dovednostmi obyvatelstva řešit, a vyzývá k aktivnímu zvyšování znalostí. Současné tempo totiž často nestačí rychlosti, s jakou se proměňují jednotlivé obory a požadavky na kvalifikaci pracovní síly.

Zdaleka se ale nejedná jen o kvalifikaci osob pracujících v průmyslu a riziko, že v důsledku jeho automatizace ztratí pracovní uplatnění. Vůbec nejvyšší růst (až o 6,5 %) by digitalizace mohla přinést farmaceutické výrobě. Tu následuje obchod (s 5,4 %), pro který je digitální vzdělávání zaměstnanců nejzajímavější také v absolutních číslech, a transport a logistika (s 5,2%).

Digitalizace by pak mohla podle PwC být také odpovědí na pomalý růst mezd, se kterým v posledních desetiletích bojuje například v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

„V České republice jsou automatizací i nadále nejvíce ohroženi zaměstnanci v průmyslu a výrobě, kde může být do roku 2030 nahrazeno až 30 % pracovních míst. Zdravotnictví a sociální péče ale tento obor těsně následují s 28 % a překvapeni by možná byli i v celé řadě dalších oborů. Digitální »upskilling« by rozhodně měl být otázkou například ve školství,” uvádí Andrea Linhartová Palánová z PwC a dodává: „Není důvod z automatizace panikařit, je ale potřeba se na ni koncepčně připravovat.V celkových číslech v důsledku automatizace mnohem větší počet pracovních míst vznikne, jen úkol eliminovat rozdíly v digitálních dovednostech lidí například vyžaduje 5,3 milionu pracovních míst.”

Čtyři kroky k prosperitě

PwC pak ve své analýze vyzývá k přijetí čtyř skupin opatření, které by mohly k ekonomickému růstu a snižování rozdílů v digitálních dovednostech obyvatelstva přispět. Konkrétně jde o zmapování aktuálních trendů na trhu práce v jednotlivých regionech, jejich analýza a jmenování činitelů, kteří by měli transformaci vést, vládní definice ekonomického potenciálu přijatých opatření a jejich financování, součinnost podniků a jejich investice do vzdělávání pracovní síly a zapojení vzdělávacích institucí do procesů rekvalifikace a celoživotního vzdělávání.

O PwC

Ve společnosti PwC je naším cílem budovat důvěru ve společnost a řešit důležité problémy. Jsme sítí společností sídlících ve 157 zemích s více než 284 000 kolegy, kteří se zavázali poskytovat kvalitu v oblasti ověřovacích, poradenských a daňových služeb. Navštivte nás na adrese www.pwc.com, zjistěte více a řekněte nám, na čem vám záleží.

PwC označuje síť PwC a/nebo jednu nebo více jejích členských firem, z nichž každá je samostatným právním subjektem. Další podrobnosti najdete na www.pwc.com/structure.