Daňový řád od ledna 2021 mění koncepci prodlužování lhůt pro podávání daňových přiznání. Základní tříměsíční lhůta bude automaticky prodloužena na čtyři měsíce, pokud bude přiznání podáno elektronicky. Prodloužení ze zákona o tři měsíce při zastoupení poradcem již nebude potřeba dopředu zajišťovat uložením plné moci. Bude stačit, když plnou moc správce daně obdrží nejpozději současně s přiznáním. K prodloužení pak dojde automaticky. 
Na druhou stranu, pokud bude daňový subjekt očekávat přeplatek, nebude zastoupení poradcem na překážku, pokud přiznání podá před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Dnes se v i těchto případech lhůta automaticky prodlužuje a tím se oddaluje okamžik vyplacení přeplatku. Nová pravidla se použijí již při podávání přiznání za rok 2020.
 
"Novela přináší zásadní zjednodušení při ukládání plných mocí poradců. Aby se základní lhůta pro podání daňového přiznání prodloužila na šest měsíců, bude stačit, když se plná moc podá zároveň s přiznáním," hodnotí změnu advokátka PwC Legal Zuzana Hájková.